Nauki biblijne – biblistyka

By lepiej poznawać Biblię, jej głębię i złożoność powstał cały zespół dyscyplin naukowych, których zadaniem jest ustalenie tekstu i jego poprawne odczytanie. Biblistyka poszukuje sensu dosłownego, alegorycznego, moralnego i eschatycznego słów spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Czasy, w których powstawało Pismo Święte są tak od nas odległe, że potrzebujemy pracy specjalistów, by docierały do nas słowa i pouczenia tam spisane.

Pierwsza grupa nauk biblijnych zajmuje się zagadnieniami, które dotyczą Biblii jako całości. W skład tych zagadnień wchodzi problematyka natchnienia i roli ludzkiego autora w przekazie Bożych słów. Analizowany jest również proces wyodrębniania przez wspólnotę Izraela a potem Kościoła tekstów, które zostały uznane za natchnione. Kolejna grupa dyscyplin naukowych związana jest z badaniami lingwistycznymi języków biblijnych, hebrajskiego, greckiego i języka aramejskiego. Nie bez znaczenia są również badania języków tak zwanych ościennych, syryjskiego, akadyjskiego, ugaryckiego, tym głownie zajmują się pomocnicze nauki biblijne. Badania nad językiem są ściśle związane z badaniami nad kulturą i środowiskiem powstawania Ksiąg świętych. Każda z nich powstawała w określonym historycznie i geograficznie środowisku. Stąd konieczne są badania obejmujące ten obszar by móc następnie dokonać prawidłowej egzegezy czytanych fragmentów. Następna grupa nauk ma za swój przedmiot badanie treści poprzez badanie tekstu i krytykę literacką. Każdy fragment Biblii jest badany nie tylko od strony gramatyki, ale i w kontekście całego Pisma by odczytać przesłanie, które niesie.

Naukową interpretacją treści biblijnych z uwzględnieniem osiągnięć wspomnianych wyżej nauk zajmuj się egzegeza biblijna. Na bazie tych wszystkich nauk powstaje teologia biblijna, która w sposób syntetyczny opisuje historię zbawienia pamiętając o trzech zasadach:

  1. Jedności całej Biblii.

  2. Rozwoju Objawienia od Starego Testamentu do Nowego Testamentu.

  3. Potrzebach wspólnoty, dla której dana Księga powstawała

    Elżbieta Kotkowska

 

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen