Praktyczne informacje

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godzinie 12:30.  W wyjątkowych przypadkach, za zgodą księdza proboszcza, sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie.

Przygotowanie do chrztu świętego obejmuje rodziców dziecka oraz jego przyszłych rodziców chrzestnych. Obejmuje dwie katechezy: pierwsza dotyczy znaczenia i sensu sakramentu chrztu w życiu chrześcijanina, druga obejmuje omówienie znaczenia celebracji tego sakramentu. O terminie pierwszego spotkania rodzice dowiadują się w biurze parafialnym przy zgłaszaniu dziecka do chrztu. Drugie spotkanie ma miejsce zawsze w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19:30 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

Warto pamiętać, że dziecko powinno jak najszybciej od dnia narodzin przyjąć chrzest święty. Dzieci ochrzczone poza kościołem  w sytuacjach zagrożenia życia (np. w szpitalu zaraz po porodzie) w czasie liturgii przystępują do obrzędów uzupełniających. Przy zgłaszaniu w biurze parafialnym należy przedstawić dokument zaświadczający o fakcie chrztu w szpitalu.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka: 

  • Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do biura parafialnego w godzinach jej urzędowania celem zgłoszenia dziecka do chrztu świętego. Należy posiadać pełny akt urodzenia dziecka.
  • W przypadku chrztu dziecka spoza parafii należy mieć zgodę proboszcza z parafii do której się należy.
  • Przed przyjściem do biura należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania.
  • Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  • Rodzice, jeżeli brak ku temu przeszkód, oraz obowiązkowo rodzice chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty.
  • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed uroczystością.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? 

  • min. ukończony 16 rok życia,
  • osoba po bierzmowaniu,
  • zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii, w której dziecko jest chrzczone)

Osoba, która żyje w związku niesakramentalnym (tylko ślub cywilny czy też konkubinat) nie może pełnić obowiązków rodzica chrzestnego.

W rok po ceremonii chrztu świętego rodzice wraz z dzieckiem otrzymują w naszej parafii specjalne błogosławieństwo dzieci rocznych, w każdą IV niedzielę miesiąca o godz. 12:30.

 

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen