Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (SSPC)

ul. Romana Dmowskiego 130
60-124 Poznań

Charyzmat:  animacja misyjna mająca na celu informowanie i formowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do współpracy w ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Zgromadzenie zostało założone w 1894 r. przez bł. Marię Teresę Ledóchowską (siostra św. Urszuli Ledóchowskiej) w szczególnym momencie historii, gdy Afryka końca XIX w. dźwigała ciężar niewolnictwa.

Zgodnie z hasłem Założycielki: «Z rzeczy boskich najbardziej boską z jest współpraca nad zbawieniem dusz» – siostry klawerianki poświęcają temu celowi siebie same i całe swe życie, realizując go przede wszystkim poprzez osobiste dążenie do doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej oraz działalność apostolską mającą na celu budzenie i ożywianie ducha misyjnego, informowanie i formowanie świeckich do współpracy w dziele misyjnym Kościoła.

Siostry realizują ten cel poprzez świadectwo życia, modlitwę i zorganizowaną działalność na rzecz misji;

Poprzez katechezy misyjne, prelekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, itp., starają się ożywiać zainteresowanie problematyką misyjną wśród wszystkich katolików;

Zakładają i prowadzą grupy misyjne dzieci, młodzieży i dorosłych;

Prowadzą Diecezjalne Sekretariaty Misyjne;

Współpracują z Papieskimi Dziełami Misyjnymi;

Redagują miesięcznik misyjny „Echo z Afryki i innych kontynentów” w 9 językach; prowadzą administrację i ekspedycję tychże czasopism;

Utrzymują regularną korespondencję z misjonarzami i darczyńcami misji;

Wspomagają duchowo i materialnie misje najbardziej potrzebujące środków do ewangelizacji; prowadzą adopcję serca;

Angażują w animację misyjną osoby świeckie w charakterze świeckich współpracowników klaweriańskich;

Starają się przybliżać kulturę krajów rozwijających się poprzez utrzymywanie muzeów misyjnych, organizowanie wystaw misyjnych itp.

 

00184 Roma, Włochy, tel.: (003906)4880450, fax: (...)487 19 53

www.klawerianki.pl

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen